Welkom op de website van Marty Koning Taaltotaal!

Opleidings- en trainingsbureau TaalToTaal is gespecialiseerd in de
Nederlandse TAAL.  Zo simpel is het, maar zo ingewikkeld is het ook.
Er zijn immers weinig tot geen  menselijke activiteiten te bedenken
waarbij taal geen rol speelt, al zouden het  alleen al je gedachten zijn,

zelfs wat je tegen jezelf zegt

Alhoewel TaalToTaal zich richt op de communicatie met anderen,
laten we zelfs de "talige" gedachten niet buiten beschouwing. Stel,
dat iemand een presentatie moet houden. Van tevoren kan de
volgende gedachte opkomen: "Wat een drama, ik had nooit  moeten
instemmen met het geven van een presentatie ik kan dit niet en wie
weet wat  voor rotvragen er gesteld worden... Of iemand denkt:
"Prima, het is niet mijn feestje en ik zou blij zijn als het achter de rug is,
maar ik heb me  goed voorbereid ik heb een goed verhaal en gelukkig
is er veel tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. Ik weet vanuit het
verleden dat ik dan losser word en het  dan eigenlijk prima gaat".
Het is niet moeilijk te raden wie van de twee de beste presentatie gaat
geven. In dit voorbeeld is het de adviseur van TaalToTaal, die helpt bij
het positief beïnvloeden van de ´innerlijke spraak´ gedachten.

Beter communiceren is beter functioneren!
Kijken we naar de beroepsmatige activiteiten, dan zijn er natuurlijk
verschillen in de mate waarin er gecommuniceerd wordt. Echter, er zijn
bijzonder veel beroepen  waarbij de hoofdmoot van de werkzaamheden
bestaat uit communiceren. Dus voor veel  beroepen geldt: Wil je goed
zijn in je beroep, dan moet je goed zijn in communiceren! 
Soms ligt de
nadruk op schriftelijk communiceren, in andere gevallen op mondelinge
communicatie en in de meeste gevallen op beide vormen van
communiceren. In alle gevallen kan TaalToTaal de juiste ondersteuning
geven  met als resultaat dat mensen beter leren communiceren en
dus beter gaan functioneren.